Projektansökan 2020-02554, Rikard Forslid och Anders Åkerman, Globalisering, företag och utsläpp av växthusgaser,  beviljas medel med 1 400 000 sek år per år under perioden 2021-2023, totalt 4 200 000 sek.