Roine Vestman vinner Hans Dalborgs pris för förtjänstfull forskning. Priset delas med Marieke Bos vid SOFI och Swedish House of Finance. Vardera pristagare belönas med 200 000 kr. Vid diplomutdelningen vid Swedish House of Finance höll Roine en populärvetenskaplig presentation. Presentationen finns här (308 Kb) .