Rolf var framför allt expert på Stockholmsskolans teorier och hade täta kontakter med skolans ledande medlemmar (främst Bertil  Ohlin, Erik Lundberg och Gunnar Myrdal). Han skrev också böcker och artiklar om andra prominenta svenska nationalekonomer, till exempel Knut Wicksell och Eli Heckscher, och om svenska ekonomer i en Schumpeteriansk strukturanalytisk tradition (framför allt företrädd av Johan Åkerman och Erik Dahmén).
 
Rolf skrev sin avhandling 1969 vid Northwestern University nära Chicago. Ämnet för avhandlingen var emigrationen från Sverige till USA. Inspirerad av den nya ekonom-historiska skolan (Cliometrics) behandlade Rolf den kontrafaktiska frågan hur Sveriges befolkning hade ökat utan emigrationen till USA. Hans avhandling fick ett mycket positivt mottagande av både nationalekonomer och ekonom-historiker.
 
Rolf hade en unik överblick över nationalekonomins utveckling. Genom sin passion för nationalekonomi och generösa personlighet kunde kollegerna på institutionen alltid räkna med att Rolf delade med sig av sin kunskap. Hans samling av böcker, artiklar och andra dokument utgjorde förmodligen det största privata biblioteket för ekonomiska studier i Sverige. Rolfs bortgång och bristen på efterföljare är en stor förlust för svensk nationalekonomi.

Lennart Erixon och Sten Nyberg