Annika Alexius och Anna Seim har skrivit ett yttrande över utredningen En översyn av överskottsmålet (SOU 2016:67). Yttrandet utgör samhällsvetenskapliga fakultetens remissvar och finns att läsa i sin helhet här: pdf (410 Kb)