En länk till pressmeddelande från Socialdepartementet:

http://www.regeringen.se/sb/d/18064/a/241376