Vetenskapsrådet har beviljat stöd till tre forskare vid institutionen för nya forskningsprojekt:

Mårten Palme, "Effekter av delad vårdnad på föräldrar och barn".

Roine Vestman, "Mikro- och makroekonomiska konsekvenser av makrotillsynsåtgärder och penningpolitik".

Jonas Vlachos, "Marknadsreformer, skolsegregation och lärares arbetsmiljö".

Vetenskapsrådets beslut om projektbidrag.