I höst kommer Diego Battiston från London School of Economics och Ferenc Szucs från UC Berkeley att börja jobba på Nationalekonomiska institutionen.

Diego forskar inom arbetsmarknads- och organisationsekonomi och hans avhandling har titeln "The Persistent Effects of Brief Interactions: Evidence from Immigrant Ships."

Ferenc arbetar inom politisk och offentlig ekonomi med ett särskilt fokus på frågor om korruption och medias roll för politiskt ansvarsutkrävande. Hans avhandling heter "Discretion and Corruption in Public Procurement."

Vi är mycket glada för att Diego och Ferenc accepterat vårt erbjudande och vi välkomnar dem varmt!