Vi åtgärdar nu även examinationen och övergår från salstentor till hemtentor på grundnivån och masternivå (salstentorna är alltså inställda från och med onsdag 18/3). Detta innebär också en anpassning av formatet så att kursmaterial som litteratur och föreläsningsanteckningar nu är tillåtna hjälpmedel, liksom miniräknare. Tentamensfrågorna kommer att anpassas något liksom bedömningen av svaren.

Information om hemtentor från och med 2020-05-07

OBS! Endast studenter som är anmälda i rätt tid till tentan/dugga (https://www.student.ladok.se/student/) har rätt att skriva tentan.

Instruktion vid svar på hemtentor

  1. Skriv ditt personnummer (ÅÅMMDDxxxx) på varje svarssida. Skriv tydligt!
  2. Besvara frågorna individuellt. (OBS! samarbete med andra och plagiering är inte tillåtet.)
  3. Fotografera dina svar och/eller använd en ordbehandlare.
  4. När du har svarat, fotograferat frågorna och/eller använt ordbehandlare så omvandlar du dem till en pdf-fil se bifogad instruktion. Kalla filen: ”kurskod_personnummer_tenta”.
  5. Skicka in svar på hemtentan genom att maila till exam@ne.su.se och bifoga pdf-filen (OBS! länka ej till molntjänst). Skriv ”kurskod, för- och efternamn samt personnummer” i mailets ärendefält.
  6. Svara senast enligt angiven tid.