Vi åtgärdar nu även examinationen och övergår från salstentor till hemtentor på grundnivån och masternivå (salstentorna är alltså inställda från och med onsdag 18/3). Detta innebär också en anpassning av formatet så att kursmaterial som litteratur och föreläsningsanteckningar nu är tillåtna hjälpmedel, liksom miniräknare. Tentamensfrågorna kommer att anpassas något liksom bedömningen av svaren.

Information om om dugga 1, EC1211 2020-04-14, kl. 16:00 - 18:00

Dugga 1 genomförs som en hemdugga och kommer att publiceras vid duggans start enligt schema på denna hemsida.

OBS! Endast studenter som är anmälda i rätt tid till tentan (https://www.student.ladok.se/student/) har rätt att skriva tentan.

Instruktion vid svar på dugga 1, EC1211

  1. Skriv ditt personnummer (ÅÅMMDDxxxx) på varje svarsblad. Skriv tydligt!
  2. Markera det alternativ du anser vara det riktiga på svarsblanketten.
  3. Fotografera dina svar och/eller använd en ordbehandlare.
  4. När du har svarat, fotograferat frågorna och/eller använt ordbehandlare så omvandlar du dem till en pdf-fil ( How to save PDF - guide (47 Kb) ). Kalla filen: ”EC1211_personnummer)”.
  5. Skicka in svar på duggan genom att maila till exam@ne.su.se och bifoga filen med svar (OBS! länka ej till molntjänst, utan filen ska vara bifogad till mailet). Skriv ”För- och efternamn samt personnummer” i mailets ärendefält.
  6. Svara senast enligt angiven tid nedan.

Lycka till!

Svarsblankett_EC1211_dugga1 (44 Kb)

EC1211, Makroteori med tillämpningar: 2020-04-14, kl. 16:00 - 18:00
Maila svar senast kl.18:30 till exam@ne.su.se