Vi åtgärdar nu även examinationen och övergår från salstentor till hemtentor på grundnivån och masternivå (salstentorna är alltså inställda från och med onsdag 18/3). Detta innebär också en anpassning av formatet så att kursmaterial som litteratur och föreläsningsanteckningar nu är tillåtna hjälpmedel, liksom miniräknare. Tentamensfrågorna kommer att anpassas något liksom bedömningen av svaren.

Information om hemtentor

Uppdateras i god tid innan tentamensdatum.