Institutionsstyrelsen fattar beslut om användningen av institutionens resurser, organisationen av arbetet vid institutionen, planer för utbildningen, riktlinjer för anordnande av undervisning och prov m m.

Prefekten Professor Jonas Häckner leder och fördelar arbetet och svarar för den löpande förvaltningen vid institutionen. Detta görs tillsammans med stf prefekt Rikard Forslid, studierektor för grundutbildningen och Master programme in Economics Adam Jacobsson, studierektor för forskarutbildningen Ann-Sofie Kolm samt administrativ chef Anita Karlsson.

Institutionsstyrelsen har f.n. följande ledamöter:

Ordinarie:

 • Jonas Häckner, ordförande, prefekt
 • Rikard Forslid, stf prefekt
 • Mathias Herzing, lärare
 • Mårten Palme, lärare
 • Paul Klein, lärare
 • Sten Nyberg, lärare
 • Mikael Priks, lärare
 • Anna Seim, lärare
 • Karin Blomqvist, TA-representant
 • Veronika Wallinder, TA-representant
 • Daniel Almén, studeranderepresentant, doktorand
 • Hulda Lif Hardardottir, studeranderepresentant
 • Amanda Nieminen, studeranderepresentant

Suppleanter:

 • Annika Alexius
 • Mahmood Arai
 • Per Pettersson-Lidbom
 • Roine Vestman
 • Jonas Vlachos
 • Anders Fogelberg, TA
 • Anita Karlsson, TA
 • Ulrika Ahrsjö, doktorand
 • Alexander Näsström, stud.repr.
 • Amina Abdallah Abdo, stud. repr.