Vid institutionen finns olika styrdokument som ska ge verksamheten stöd i arbetet med dessa frågor.

Institutionens RALV består f.n. av följande ledamöter:

 

Jonas Häckner, prefekt

Anders Fogelberg, bitr adm chef

Erika Höghede, skyddsombud

Lars Gulliksson, skyddsombud

Anna Seim, jämställdhetsrepresentant

Jonas Häckner, miljörepresentant

Ulrika Ahrsjö, doktorandrepresentant

Daniel Almén, doktorandrepresentant (suppleant)

Alexander Näsström, ämnesrådet

Vakant, ämnesrådet (suppleant)