Vid institutionen finns olika styrdokument som ska ge verksamheten stöd i arbetet med dessa frågor.

Institutionens RALV består f.n. av följande ledamöter:

 

Sten Nyberg, prefekt

Anders Fogelberg, bitr adm chef

Erika Höghede, skyddsombud

Lars Gulliksson, skyddsombud

Anna Seim, jämställdhetsrepresentant

Jonas Häckner, miljörepresentant

Niklas Blomqvist, doktorandrepresentant

VAKANT, doktorandrepresentant (suppleant)

Seyda Kayhan, ämnesrådet

Vakant, ämnesrådet (suppleant)