Vid institutionen finns olika styrdokument som ska ge verksamheten stöd i arbetet med dessa frågor.

Institutionens RALV består f.n. av följande ledamöter:

 

Sten Nyberg, prefekt

Anders Fogelberg, bitr adm chef

Vakant, skyddsombud

Vakant, skyddsombud

Mahmood Arai, jämställdhetsrepresentant

Jonas Häckner, miljörepresentant

Roza Khoban, doktorandrepresentant

Jon Olofsson, doktorandrepresentant (suppleant)

Camilla Khamis, ämnesrådet

Petter Gunnäs, ämnesrådet (suppleant)