Observera att detta gäller tills annat sägs. När det gäller gruppövningar och seminarier kommer information senare på kursens Athenasajt.

För er som läser andra kurser vid Nationalekonomiska institutionen arbetar vi på att även göra dessa föreläsningar tillgängliga via respektive Athenasajt som ett alternativ för den som är förhindrad att fysiskt närvara vid föreläsning.  

Vi följer läget kontinuerligt och kommer att agera utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer och Stockholms universitets beslut.

Stockholms universitets information för studenter och medarbetare om coronaviruset

Med vänlig hälsning,
Ledningsgruppen vid Nationalekonomiska institutionen genom
Adam Jacobsson
Studierektor