För att kartlägga arbetsmarknaden för våra studenter gör Nationalekonomiska institutionen enkätundersökningar vart 3-5 år till alla som skrivit uppsats i nationalekonomi vid institutionen de senaste åren. Alumniundersökningarna visar på en stabil arbetsmarknad för dem som har examen med huvudområde inom nationalekonomi. De nationalekonomiska metoderna är brett användbara och efterfrågas inom många olika områden. Nationalekonomer arbetar som utredare, handläggare och analytiker inom offentliga myndigheter, banker och stora organisationer. Den senaste alumniundersökningen från 2013 kan laddas ner här nedan. Rapporten finns också i en kortare sammanfattning nedan.

- Information om Stockholms universitet alumnnätverk