Ansökan till utbildning på grundnivå

Ansökan till fristående kurser och program görs på www.antagning.se. Sista anmälningsdag är den 15 april inför en hösttermin och den 15 oktober inför en vårtermin. Vilka kurser och program vi erbjuder hittar du i universitetets utbildningskatalog.

Om du har frågor rörande antagningsprocessen ska du vända dig till Antagningsservice. Kontaktuppgifter till antagningen vid Stockholms universitet hittar du här.

Observera att även studenter inom program ska söka de kurser som ingår i studieordningen via www.antagning.se. Som programstudent har du platsgaranti om du söker i tid, uppfyller kraven i utbildnings- och kursplanen, svarar på antagningsbeskedet i tid samt registrerar dig i tid.

Vi rekommenderar att du varvar terminer med nationalekonomi med terminer inom andra huvudområden. På så sätt vet du redan när du söker om du är behörig eller inte. Observera att eventuella behörighetsvillkor måste vara uppfyllda för att du som blir antagen också ska kunna registrera dig.

Om du har frågor om våra utbildningar kan du kontakta studievägledningen vid Nationalekonomiska institutionen.

Eventuella meddelanden från institutionen till antagna eller reserver görs via den e-postadress som den sökande har uppgett på antagning.se.

 

Ansökan till utbildning på avancerad nivå

Ansökan till Masterprogram i nationalekonomi görs på www.antagning.se. Sista anmälningsdag för icke EU/EES-medborgare är 15 januari. Sista anmälningsdag för EU/EES-medborgare är 15 april. Mer information om vårt masterprogram (på engelska) hittar du här.

 

Ansökan till utbildning på forskarnivå

För mer information om hur du ansöker se webbsidorna gällande forskarutbildningen (obs, länken leder till vår engelska webbsida).