Nationalekonomi I, helfart:

Vill du läsa Nationalekonomi I söker du ett kurspaket som består av kurserna Mikroteori med tillämpningar, 15 hp, och Makroteori med tillämpningar, 15 hp.

Du som är programstudent ska söka kurser enligt programmets utbildningsplan. Kontakta vår studievägledning om du har några frågor.

 

Nationalekonomi I, halvfart:

Du kan även läsa Nationalekonomi I på halvfart och kvällstid:

 

Nationalekonomi II:

Om du vill läsa på heltid ska du bygga ditt Nationalekonomi II-paket genom att söka fyra kurser på 7,5 hp från vårt kursutbud (VT19). Tänk på att behörighetskravet för kandidatuppsatsen på nivå III är att du har läst Intermediate Microeconomics, Intermediate Macroeconomics och Empirical Methods in Economics I (eller motsvarande) samt en fjärde valfri kurs från vårt kursutbud som bör ligga i period 2 (observera kursernas behörighetskrav). De studenter som har en bakgrund med 30hp Statistik eller mer behöver inte läsa Empirical Methods in Economics I utan kan ersätta den med en anan Nationalkeonomikurs på nivå II.

Du som är programstudent ska söka kurser enligt programmets utbildningsplan. Har du frågor bör du kontakta vår studievägledning.

Vi rekommenderar att du varvar terminer med nationalekonomi med terminer inom andra huvudområden. På så sätt vet du redan när du söker om du är behörig eller inte. Observera att eventuella behörighetsvillkor måste vara uppfyllda för att du som blir antagen också ska kunna registrera dig.

 

Nationalekonomi III:

Om du vill läsa på helfart ska du sätta ihop ditt Nationalekonomi III-paket genom att söka kandidatuppsatsen om 15 hp samt två valfria 7,5 hp kurser från vårt kursutbud (VT19).  Observera kursernas behörighetskrav.

Du som är programstudent ska söka kurser enligt programmets utbildningsplan. Har du frågor bör du kontakta vår studievägledning.

Vi rekommenderar att du varvar terminer med nationalekonomi med terminer inom andra huvudområden. På så sätt vet du redan när du söker om du är behörig eller inte. Observera att eventuella behörighetsvillkor måste vara uppfyllda för att du som blir antagen också ska kunna registrera dig.

 

Kom ihåg:

  • Sista anmälningsdag är vanligtvis den 15 april till en hösttermin och den 15 oktober till en vårtermin. För våren 2019 gäller att sista anmälningsdag är den 15 oktober.
  • Information om kurserna och antagning hittar du på institutionens hemsida.
  • Du anmäler dig till kurserna på www.antagning.se.


Välkommen!