Besked om du är antagen eller inte får du på www.antagning.se:

 • den 12 juli 2018 efter det första urvalet (antagningsbesked med svarskrav senast den 27 juli), och
 • den 2 augusti  2018 efter det andra urvalet (antagningsbesked utan svarskrav).

OBS! Tänk på att webbregistreringen bara är öppen 10-26 augusti 2018.

Eventuella meddelanden från institutionen till antagna eller reserver görs via den e-postadress som du har registrerat på www.antagning.se.

Se nedanstående information om vad du måste göra för att kunna läsa kursen eller behålla din reservplats:

Du som är antagen till kurs och behörig

 1. Tacka jawww.antagning.se senast den 27 juli 2018.
 2. För att kunna registrera dig behöver du ett aktivt universitetskonto. Om du inte redan har ett sådant skaffar du det via https://aktivera.su.se/ Observera att det kan dröja upp till 5 timmar från aktiveringen av universitetskontot till dess att du kan registrera dig. Du kan aktivera universitetskontot från och med den 10 augusti 2018.
 3. Webbregistrera dig 10-26 augusti 2018 på https://www.student.ladok.se/student/ . Information_Webbregistrering (146 Kb)
 4. Välj eventuell grupp på kursens Mondo-sajt. Information_Mondo (102 Kb)

Obs! Om du är antagen men missar att göra ovanstående förlorar du din plats på kursen!

Om du får problem vid registreringen, maila institutionen på registrering@ne.su.se

 

Du som är antagen med villkor till kurs

 1. Tacka jawww.antagning.se senast den 27 juli 2018.
 2. Maila institutionen 10-26 augusti 2018registrering@ne.su.se för att meddela att du vill ta din plats i anspråk när du visat att du är behörig. Ange i mailet ditt namn och personnummer samt vilken kurs det gäller.
 3. För att du ska kunna bli registrerad på kursen måste du senast den 21 september 2018 kontakta institutionen och visa att du uppfyller behörighetskraven.

Obs! Om du är antagen med villkor och missar att göra ovanstående förlorar du din möjlighet till plats på kursen!

Vid frågor kontakta institutionens studievägledning på registrering@ne.su.se.

 

Du som är reserv till kurs efter första urvalet (12 juli 2018)

Tacka jawww.antagning.se senast den 27 juli 2018.

 • Om du blir antagen vid andra urvalet, se instruktioner ovan.
 • Om du fortfarande är reserv efter andra urvalet behöver du gå på reservupprop, se instruktioner nedan.


Du som är reserv till kurs efter andra urvalet (2 augusti 2018) - reservupprop

För att behålla din reservplats eller kunna bli antagen på kurs krävs personlig närvaro (eller genom ombud med skriftlig fullmakt) på aktuellt reservupprop:

 • kurspaketet Nationalekonomi I - den 29 augusti 2018 kl. 11.00 i hörsal 2 (Södra huset, hus A, våning 3)
 • kurser på Nationalekonomi II/III (även kandidatuppsats) - den 29 augusti 2018 kl. 13:00 i hörsal 2 (Södra huset, hus A, våning 3)
 • kursen Makroteori med tillämpningar (långsam studietakt, kvällstid) - den 29 augusti 2018 kl. 18:00 i hörsal 2 (Södra huset, hus A, våning 3)

Obs! Information om eventuell reservantagning till program går ut i särskild ordning.
 

Kurs- och studieinformation

Via www.ne.su.se/utbildning hittar du information om alla våra kurser. Här finns kursbeskrivningar, uppgifter om kurslitteratur och scheman samt annan studieinformation.

Obs! Från och med höstterminen 2018 måste du anmäla dig i tid för att få skriva tentamen. Anmälan till tentamen görs via https://www.student.ladok.se/student/.

 

Mondo

När du har registrerat dig kommer du att få tillgång till kursens Mondo-sajt som används för information och kommunikation under kursens gång. Där väljer du också grupp för övningar och seminarier ifall sådana ges på kursen.
Information_Mondo (102 Kb)

 

Sen anmälan

Sista anmälningsdag till höstterminen 2018 var den 16 april 2018. Därefter stängdes anmälan.

De kurser där det kan finnas platser kvar efter det första urvalet kommer att öppna igen för sen anmälan den 13 juli 2018 och anmälan sker i så fall på www.antagning.se. Om du är behörig till de kurser du har gjort en sen anmälan till, rangordnas din anmälan efter den dag anmälan kom in. Observera att det kan dröja ända fram till terminsstart innan du får besked om du är antagen respektive reservplacerad. Antagningsesked ser du på www.antagning.se.

Obs! Om du är reservplacerad behöver du gå på reservupprop enligt instruktionerna ovan för att behålla din reservplats eller kunna bli antagen på kurs.

 

Avbrott

Om du har registrerat dig men ångrar dig kan du göra ett avbrott via https://www.student.ladok.se/student/ . Gör du ett avbrott senast 3 veckor efter kursstart innebär det att du kan söka kursen på nytt vid ett senare tillfälle. Information_Avbrott (134 Kb)

 

Ny som student vid Stockholms universitet?

För dig som är ny som student vid Stockholms universitet finns det allmän information på följande hemsida:

www.su.se/utbildning/ny-student

Här hittar du bland annat en checklista för en lyckad terminsstart samt information om bibliotek, IT för studenter, studenthälsa och att studera med funktionsnedsättning.

Den 31 augusti 2018, kl. 13-16:30, anordnar Stockholms universitet en välkomstdag för nya studenter. Under välkomstdagen får du viktig information, praktiska tips och inspiration inför ditt nya liv som student vid universitetet. Programmet hittar du här:

http://www.su.se/om-oss/evenemang/valkomstdagen

 

Obs! Höstterminen 2018 startar den 3 september 2018 och slutar den 20 januari 2019.