Besked om du är antagen eller inte får du på www.antagning.se:

 • 9 juli 2020 efter det första urvalet (antagningsbesked med svarskrav senast den 24 juli), och
 • 30 juli 2020 efter det andra urvalet (antagningsbesked utan svarskrav).

OBS! Webbregistreringen är endast öppen 6-23 augusti 2020.

Eventuella meddelanden från institutionen till antagna eller reserver görs via den e-postadress eller det telefonnummer som finns registrerad på www.antagning.se.

Se nedanstående information om vad du måste göra för att kunna läsa kursen eller behålla din reservplats:

Antagen till kurs och behörig

 1. Tacka jawww.antagning.se senast 24 juli 2020.
 2. För att kunna registrera dig behöver du ett aktivt universitetskonto. Om du inte redan har ett sådant skaffar du det via https://aktivera.su.se/ Observera att det kan dröja upp till 5 timmar från aktiveringen av universitetskontot till dess att du kan registrera dig. Du kan aktivera universitetskontot från och med 5 augusti 2020.
 3. Webbregistrera dig 6-23 augusti 2020 på https://www.student.ladok.se/student/  Information_Webbregistrering (146 Kb)
 4. Välj eventuell grupp på kursens plats på Athena https://athena.itslearning.com/

Obs! Om du är antagen men missar att göra ovanstående förlorar du din plats på kursen!

Om du får problem vid registreringen, maila institutionen på registrering@ne.su.se

 

Antagen med villkor till kurs

 1. Tacka jawww.antagning.se senast den 24 juli 2020.
 2. Maila institutionen 6-23 augusti 2020registrering@ne.su.se och meddela att du vill ta din plats i anspråk när du visat att du är behörig. Ange namn, personnummer och kurs.
 3. Maila institutionen senast 18 september 2020registrering@ne.su.se och visa att du uppfyller behörighetskraven för att vi ska kunna registrera dig på kursen.

Obs! Om du är antagen med villkor och missar att göra ovanstående förlorar du din möjlighet till plats på kursen!

Vid frågor kontakta institutionens studievägledning på registrering@ne.su.se

 

Reserv till kurs efter första urvalet

Tacka jawww.antagning.se senast 24 juli 2020.

 • Om du blir antagen vid andra urvalet, se instruktioner ovan.
 • Om du fortfarande är reserv efter andra urvalet, se instruktioner nedan.


Reserv till kurs efter andra urvalet

Om det finns lediga platser på en kurs efter den 23 augusti, så kontaktar vi reserver i turordning. Kontakt sker via den e-post eller det telefonnummer som du har registrerat på www.antagning.se.

 

Kurs- och studieinformation

Via www.ne.su.se/utbildning hittar du information om alla våra kurser. Här finns kursbeskrivningar, uppgifter om kurslitteratur och scheman samt annan studieinformation.

Obs! Information om undervisning höstterminen 2020 med anledning av COVID-19 finns på vår webb , som uppdateras beroende på läget i slutet av augusti.

Obs! Kom ihåg att du måste anmäla dig i tid för att få skriva tentamen/dugga. Anmälan till tentamen görs via https://www.student.ladok.se/student/ där också anmälningsperioden framgår.

 

Athena

När du har registrerat dig kommer du att få tillgång till kursens plats på Athena som används för information och kommunikation under kursens gång. Där väljer du också eventuell grupp för övningar/seminarier.

 

Sen anmälan

Sista anmälningsdag till höstterminen 2020 var den 15 april 2020. Därefter stängdes anmälan.

Den 15 juli 2020 öppnar www.antagning.se för sen anmälan till de kurser där det kan finnas platser kvar. Om du är behörig till de kurser du har gjort en sen anmälan till, rangordnas din anmälan efter den dag anmälan kom in. Observera att det kan dröja ända fram till terminsstart innan en sen anmälan blir behandlad. Antagningsbesked ser du på www.antagning.se

Obs! Du blir reservplacerad om du har gjort en sen anmälan till en kurs och är behörig. Om det finns lediga platser på en kurs efter den 23 augusti, så kontaktar vi reserver i turordning. Kontakt sker via den e-post eller det telefonnummer som du har registrerat på www.antagning.se.

 

Avbrott

Om du har registrerat dig men ångrar dig, kan du göra ett avbrott via https://www.student.ladok.se/student/  Gör du ett avbrott senast 3 veckor efter kursstart innebär det att du kan söka kursen på nytt vid ett senare tillfälle. Information_Avbrott (134 Kb)

 

Ny student vid Stockholms universitet

För dig som är ny som student vid Stockholms universitet finns det bra information på följande hemsida:

www.su.se/utbildning/ny-student

Här hittar du bland annat en checklista för en lyckad terminsstart samt information om bibliotek, IT för studenter, studenthälsa och att studera med funktionsnedsättning samt olika välkomstaktiviteter.

 

Höstterminen 2020 startar den 31 augusti 2020 och slutar den 17 januari 2021.

Kom ihåg att du måste anmäla dig i tid för att få skriva tentamen/dugga. Anmälan till tentamen görs via https://www.student.ladok.se/student/ där också anmälningsperioden framgår.