Besked om du är antagen eller inte får du på www.antagning.se:

 • den 8 december 2017 efter det första urvalet (antagningsbesked med svarskrav), och
 • den 27 december  2017 efter det andra urvalet (antagningsbesked utan svarskrav).

Se nedanstående information om vad du måste göra för att kunna läsa kursen eller behålla din reservplats.

OBS! Tänk på att webbregistreringen bara är öppen mellan den 4 och den 8 januari 2018.

Eventuella meddelanden från institutionen till antagna eller reserver görs via den e-postadress som du har registrerat på www.antagning.se.

 

Du som är antagen och behörig

 1. Tacka jawww.antagning.se senast den 19 december 2017.
 2. För att kunna registrera dig behöver du ett aktivt universitetskonto. Om du inte redan har ett sådant skaffar du det via https://aktivera.su.se/ Observera att det kan dröja upp till 5 timmar från aktiveringen av universitetskontot till dess att du kan registrera dig. Du kan aktivera universitetskontot från och med den 4 januari 2018.
 3. Webbregistrera dighttps://minastudier.su.se mellan den 4 och den 8 januari 2018. Information_Webbregistrering (146 Kb)
 4. Välj eventuell grupp på kursens Mondo-sajt. Information_Mondo (102 Kb)

Obs! Om du är antagen men missar att göra ovanstående förlorar du din plats på kursen!

Om du får problem vid registreringen, maila institutionen på registrering@ne.su.se

 

Du som är antagen med villkor

 1. Tacka jawww.antagning.se senast den 19 december 2017.
 2. Maila institutionenregistrering@ne.su.se  mellan den 27 december 2017 och den 8 januari 2018 för att meddela att du vill ta din plats i anspråk när du visat att du är behörig. Ange i mailet ditt namn och personnummer samt vilken kurs det gäller.
 3. För att du ska kunna bli registrerad på kursen måste du senast den 2 februari 2018 kontakta institutionen och visa att du uppfyller behörighetskraven.

Obs! Om du är antagen med villkor och missar att göra ovanstående förlorar du din möjlighet till plats på kursen!

Vid frågor kontakta institutionens studievägledning på registrering@ne.su.se.

 

Du som är reserv efter första urvalet (8 december 2017)

Tacka jawww.antagning.se senast den 19 december 2017.

 • Om du blir antagen vid andra urvalet, se instruktioner ovan.
 • Om du fortfarande är reserv efter andra urvalet behöver du gå på reservupprop, se instruktioner nedan.


Du som är reserv efter andra urvalet (27 december 2017) - reservupprop

För att behålla din reservplats eller kunna bli antagen på kurs krävs personlig närvaro (eller genom ombud med skriftlig fullmakt) på aktuellt reservupprop:

 • kurspaketet Nationalekonomi I - den 10 januari 2018 kl. 11.00 i hörsal 8 (Södra huset, hus D, våning 3)
 • kurser på Nationalekonomi II/III (även kandidatuppsats) - den 10 januari 2018 kl. 13:00 i hörsal 8 (Södra huset, hus D, våning 3)
 • kursen Mikroteori med tillämpningar (långsam studietakt, kvällstid) - den 10 januari 2018 kl. 18:00 i sal A5137 (Södra huset, hus A, våning 5)

Obs! Information om eventuell reservantagning till program går ut i särskild ordning.
 

Kurs- och studieinformation

Via www.ne.su.se/utbildning hittar du information om alla våra kurser. Här finns kursbeskrivningar, uppgifter om kurslitteratur och scheman samt annan studieinformation.

Obs! Vårterminen 2018 startar den 15 januari 2018 och slutar den 3 juni 2018.

 

Mondo

När du har registrerat dig kommer du att få tillgång till kursens Mondo-sajt som används för information och kommunikation under kursens gång. Där väljer du också grupp för övningar och seminarier ifall sådana ges på kursen.
Information_Mondo (102 Kb)

 

Sen anmälan

Sista anmälningsdag till vårterminen 2018 var den 16 oktober 2017. Därefter stängdes anmälan.

De kurser där det kan finnas platser kvar efter det första urvalet kommer att öppna igen för sen anmälan den 15 december 2017 och anmälan sker i så fall på www.antagning.se. Om du är behörig till de kurser du har gjort en sen anmälan till, rangordnas din anmälan efter den dag anmälan kom in. Observera att det kan dröja ända fram till terminsstart innan du får besked om du är antagen respektive reservplacerad. Antagningsesked ser du på www.antagning.se.

Obs! Om du är reservplacerad behöver du gå på reservupprop enligt instruktionerna ovan för att behålla din reservplats eller kunna bli antagen på kurs.

 

Avbrott

Om du har registrerat dig men ångrar dig kan du göra ett avbrott via https://minastudier.su.se . Gör du ett avbrott senast 3 veckor efter kursstart innebär det att du kan då söka kursen på nytt vid ett senare tillfälle. Information_Avbrott (134 Kb)

 

Ny som student vid Stockholms universitet?

För dig som är ny som student vid Stockholms universitet finns det allmän information på följande hemsida:

www.su.se/utbildning/ny-student

Här hittar du bland annat en checklista för en lyckad terminsstart samt information om bibliotek, IT för studenter, studenthälsa och att studera med funktionsnedsättning.

Den 12 januari 2018, kl. 13-16, anordnar Stockholms universitet en välkomstdag för nya studenter. Under välkomstdagen får du viktig information, praktiska tips och inspiration inför ditt nya liv som student vid universitetet. Programmet hittar du här:

http://www.su.se/om-oss/evenemang/valkomstdagen