Är det något med undervisningen som inte fungerar som det borde? Ämnesrådet, studenternas inflytandeorgan, bevakar studenternas intressen i studiefrågor under studietiden och värnar om att utbildningen håller en hög kvalitet. Rådet drivs av studenter och träffas minst två gånger per termin.

Du kan kontakta ämnesrådet via e-post: amnesradet@ne.su.se

Ämnesrådets Facebook

- Information om doktorandrådet (engelska webbsidan)

Ämnesrådet HT2017 & VT2018

Ordförande: Hulda Hardardottir
Vice ordförande: Alexander Näsström
Sekreterare: väljs vid varje möte
Kassör: faller under ordförande/vice-ordförande
Justerare: väljs varje möte
Institutionsstyrelserepresentanter: Amanda Nieminen och Hulda Hardardottir (ordinarie), Amina Abdallah och Alexander Näsström (suppleanter)
Samhällsvetenskapliga Fakultetesrådsrepresentanter: Amanda Valldor (ordinarie), Amina Abdallah (suppleant)
Studentjämlikhetsombud:
Studerandeskyddsombud:
Studiemiljöombud: Amina Abdallah (ordinarie), Amanda Valldor (suppleant)
Utbildningsbevakare:
Utbytesansvarig:
Webbansvarig: Richard Lewis
Arbetsmarknadsansvarig: Hulda Hardardottir
Övriga ledamöter:
Anna Backman, Henrik Lennbom, Maria Lunusjkin, Mikael Nilsson, Sara Gustafsson, Sebastian Burkart, Veronica Moitus Xanthopoulos, Vishaal Singh, Tamon Adachi

Verksamhetsplan

Ämnesrådets verksamhetsplan (4 Kb)

Nästa möte

Nästa ämnesrådsmöte äger rum den tisdag 7 november klockan 16:00 i A405. Alla studenter är välkomna; kontakta gärna ordförande via ämnesrådets e-post och meddela att du vill delta.