Ämnesrådet är studenternas inflytandeorgan och finns till för att du som student ska kunna påverka din utbildning. Detta sker genom studentrepresentation på institution- så väl som fakultetsnivå i både beredande och beslutande organ.

För närvarande så sitter Frida Johansson och John Norell som studentrepresentanter för kandidat- respektive masterstuderande vid institutionsstyrelsens möten. Frida sitter även med i fakultetsnämndens möten. Andra aktiva studenter vid institutionen är Seyda Kayhan och Richard Lewis.

Vill du veta mer om studentrepresentation och hur Du kan påverka så kan Du höra av Dig till amnesradet@ne.su.se eller Frida Johansson via vicepresident@foreningenekonomerna.se.

 

- Information om doktorandrådet (engelska webbsidan)