Tidigt avbrott

Student som förstagångsregistrerat sig på kurs men av någon anledning inte anser sig kunna fullfölja studierna har möjlighet att göra ett tidigt avbrott på den aktuella kursen. Detta för att kunna söka om kursen vid ett senare tillfälle och på så sätt ta del av delexamination och undervisning (student som påbörjat en kurs är annars "antagningstekniskt" låst från att söka den igen). Tidigt avbrott på kurs görs senast tre veckor efter kursstart, dock före första examinations-/delexaminationstillfället via https://www.student.ladok.se med funktionen "Jag vill göra avbrott".


Sent avbrott

Student som registrerat sig på kurs men av någon anledning inte anser sig kunna fullfölja studierna bör snarast möjligt kontakta kursadministratören eller studievägledningen för att göra avbrott på kurs, även efter det att tidsfristen för tidigt avbrott löpt ut. Sent avbrott på kurs, dvs senare än tre veckor efter kursstart eller efter första examinations-/delexaminationstillfälle, ger ingen möjlighet att söka om den aktuella kursen. Avbrott bör dock göras för att undvika problem med CSN, A-kassan eller dylikt. Ett sent avbrott kan hävas vid ett senare tillfälle, för att studenten ska kunna tentera. I mån av plats eller vid särskilda skäl till avbrottet kan en student även beviljas plats i undervisning, t ex för att delta i delexamination.