Har du intyg med rekommendationen om förlängd skrivtid vid examination, erbjuder Nationalekonomiska institutionen 50 % längre skrivtid vid tenta/dugga. För skrivningar som är fem timmar eller längre, ingår 30 minuters rast i tentavakts sällskap.

Ditt NAIS-intyg

Om du inte redan har ett NAIS-intyg behöver du först av allt göra en ansökan på: https://www.nais.uhr.se. Du kommer att bli kallad till ett möte med en samordnare där ni tillsammans samtalar kring ditt behov av pedagogiskt stöd.

Intyget skickar du till kursadministratören för kursen du ska läsa, gör detta så snart du kan. Vi rekommenderar dig att göra allt detta redan innan terminsstarten eller kursstarten.

Information om stöd och anpassningar vid Stockholms universitet.