Om du inte redan har ett så kallat NAIS-intyg behöver du göra en digital ansökan i http://www.nais.uhr.se. Du blir sedan kallad till ett möte med en samordnare där du får möjlighet att diskutera ditt behov av stöd. Intyget skickar du till kursadministratören för kursen du ska läsa.

Information om stöd och anpassningar vid Stockholms universitet.

Rekommendation om enskilt rum
Instruktion om hur du bokar ett resursrum. Observera att rummen snabbt blir uppbokade vid tentamensperioderna och var därför ute i god tid, gärna redan i början av terminen.

Rekommendation om förlängd skrivtid vid examination

Vid förlängd skrivtid vid examination, tillhandahåller Nationalekonomiska institutionen 50 % längre skrivtid vid tenta/dugga. Vid examinationer som är fem timmar eller längre, ingår 30 minuters rast i vakts sällsksap. Observera att den förlängda tiden endast gäller vid salsexaminationer och således inte vid t.ex. inlämningsuppgifter.

Inför bokning av resursvakter behöver vi följande information från er så snart som möjligt, dock senast 3 veckor före examinationstillfället:

  • Namn
  • Personnummer
  • Vilken dugga/tenta det gäller
  • Om du vill sitta med en mindre grupp med förlängd skrivtid i ett seminarierum som bokas av oss på institutionen. Det här rummet är en vanlig undervisningssal utan extra utrustning eller anpassning.

ELLER

  • Om du istället vill sitta i enskilt rum som du själv bokat. Ange i så fall resursrumsnumret och för vilken tid du har bokat rummet. Om du behöver använda dator (med t.ex. talsyntes) är det endast möjigt att skriva i ett rum som du själv bokar.

Skicka informationen till kursadministratören för den kurs du läser.

Examinationsanmälan

Du måste anmäla dig i tid för att få skriva tentamen på https://www.student.ladok.se

Vid examinationstillfället

Om du sitter i det gemensamma resursrummet går du till den sal du blivit anvisad i mailet du får några dagar innan examinationen.

Om du bokat ett eget rum i studenthuset möter du vakten vid studenthusets infodisk på entréplanet. Du får vaktens förnamn i mail några dagar innan examinationen.

 

Rekommendation om annat särskilt pedagogiskt stöd

Om du har rekommendationer om annat särskilt pedagogiskt stöd än ovanstående (t ex anteckningshjälp) behöver du som önskar utnyttja sådant diskutera detta med institutionens studievägledare Mårten Larsson (Marten.Larsson@ne.su.se). Prövningen av rekommendation om annat särskilt pedagogiskt stöd görs individuellt och utifrån institutionens och examinators bedömning för den aktuella kursen.