Om du inte redan har ett sådant intyg, även kallat NAIS-intyg (med datum för utfärdande samt intygsnr, NAIS-SU-xxxx högst upp i högra hörnet) behöver du göra en digital ansökan i http://www.nais.uhr.se. Du blir sedan kallad till ett möte med en samordnare där du får möjlighet att diskutera ditt behov av stöd. I de fall du får en rekommendation om att kunna skriva en examination i enskilt rum får du även instruktion om hur du bokar ett eget resursrum samt ett passerkort för att komma in i resursrummen.

Observera att rummen snabbt blir uppbokade vid tentamensperioderna och var därför ute i god tid, gärna redan i början av terminen.

Efter att ha fått ett NAIS-intyg skickar du det till kursadministratören för kursen du ska läsa (se rutan med kontaktinformation här till höger). Här hittar du mer information om stöd och anpassningar som erbjuds vid Stockholms universitet och om hur ansökningsprocessen går till.

 

Rekommendation om förlängd skrivtid vid examination

Om rekommendation finns om förlängd skrivtid vid examination, tillhandahåller Nationalekonomiska institutionen 50 % längre skrivtid vid tenta/dugga. Vid examinationer som är fem timmar eller längre, ingår 30 minuters rast i vakts sällsksap. Observera att den förlängda tiden endast gäller vid salsexaminationer och således inte vid t.ex. inlämningsuppgifter.

För att underlätta administrationen inför bokning av resursvakter behöver vi följande information från er så snart som möjligt, dock senast 3 veckor före examinationstillfället:

  • Namn
  • Personnummer
  • Vilken dugga/tenta det gäller
  • Om du kan tänka dig att sitta med en mindre grupp med förlängd skrivtid i ett seminarierum som bokas av oss på institutionen. Det här rummet är en vanlig undervisningssal utan extra utrustning eller anpassning.

ELLER

Skicka informationen till kursadministratören för den kurs du läser. Kontaktuppgifter finns i beige rutan till höger.

Examinationsanmälan

Du behöver anmäla dig till examinationen även på https://www.student.ladok.se

OBS! Från och med höstterminen 2018 måste du anmäla dig i tid för att få skriva tentamen..

Vid examinationstillfället

Om du sitter i det gemensamma resursrummet går du till den sal du blivit anvisad i mailet du får några dagar innan examinationen.

Om du bokat ett eget rum i studenthuset möter du vakten vid studenthusets infodisk på entréplanet. Du får vaktens förnamn i mail några dagar innan examinationen.

 

Rekommendation om annat särskilt pedagogiskt stöd

Om du har rekommendationer om annat särskilt pedagogiskt stöd än ovanstående (t ex anteckningshjälp) behöver du som önskar utnyttja sådant diskutera detta med institutionens studievägledare Mårten Larsson (Marten.Larsson@ne.su.se). Prövningen av rekommendation om annat särskilt pedagogiskt stöd görs individuellt och utifrån institutionens och examinators bedömning för den aktuella kursen.