Ditt NAIS-intyg

Om du inte redan har ett NAIS-intyg behöver du först av allt göra en ansökan på: https://www.nais.uhr.se. Du kommer att bli kallad till ett möte med en samordnare där ni tillsammans samtalar kring ditt behov av pedagogiskt stöd.

Intyget skickar du till kursadministratören för kursen du ska läsa, gör detta så snart du kan. Vi rekommenderar dig att göra allt detta redan innan terminsstarten eller kursstarten.

Information om stöd och anpassningar vid Stockholms universitet.

Dina olika typer av stöd


Rekommendation om enskilt rum

För att kunna skriva en tenta eller dugga i ett enskilt och anpassat rum behöver du boka ett resursrum i Studenthuset.

Här finns en guide om hur du bokar ett resursrum. Kom ihåg att rummen snabbt blir uppbokade vid tentaperioderna och var därför ute i god tid, gärna redan i början av terminen.


Rekommendation om förlängd skrivtid vid examination

Vid förlängd skrivtid vid examination, erbjuder Nationalekonomiska institutionen 50 % längre skrivtid vid tenta/dugga. För skrivningar som är fem timmar eller längre, ingår 30 minuters rast i tentavakts sällskap.

Viktigt att tänka på är att den förlängda tiden bara gäller för salsskrivningar som tentor och duggor, den gäller inte för sådant som dina inlämningsuppgifter, hemtentor, muntliga examinationer eller seminarier.


Rekommendation om annat pedagogiskt stöd

Om du har rekommendationer om annat pedagogiskt stöd än ovanstående, som till exempel anteckningshjälp, behöver du kontakta studievägledare Mårten Larsson.
Prövningen av rekommendation om annat särskilt pedagogiskt stöd görs individuellt och utifrån institutionens och examinators bedömning för den aktuella kursen.


Hur du bokar tentor och duggor hos oss

Anmäl dig som vanligt på www.student.ladok.se.
Mejla följande information till kursens administratör senast 3 veckor före varje skrivning:

  •  Giltigt NAIS-intyg (bara om du inte skickat det tidigare)
  •  Namn
  •  Personnummer
  •  Datum och kurs
  •  Vilket stöd du önskar, exempelvis förlängd tid
  •  Rum, det finns två alternativ att välja på:

Du vill sitta i enskilt resursrum som du själv bokat på Studenthuset, ange i så fall rumsnumret och vilken tid du har bokat rummet. Om du behöver använda dator, med till exempel talsyntes, är det endast möjligt att skriva i ett resursrum som du själv bokar.

ELLER       

Du vill sitta tillsammans med en mindre grupp med förlängd skrivtid i ett rum som bokas av oss. Det här rummet är en vanlig undervisningssal utan extra utrustning eller anpassning.

Tänk på att inte skicka några sekretessbelagda uppgifter i ditt mejl, utan endast den efterfrågade informationen här ovan.

Kursadministratören bekräftar sedan din bokning med mer information om just din tenta.
Du får gärna anmäla dig till alla terminens tentor och duggor redan vid terminsstarten, vilket vi rekommenderar, annars gäller som sagt senast tre veckor innan din tenta.