Alla studenter - oavsett om man är registrerad på en kurs vid Stockholms universitet eller ej - kan ansöka om behörighetsprovning av nationalekonomiska kurser tagna vid ett annat universitet.

Institutionen kräver följande dokumentation för att kunna fatta beslut:

  • Skriftlig ansökan. Blanketten finns hos studievägledaren.
  • Kursbeskrivning och kurslitteratur för den kurs som du hänvisar till för behörighetsbedömning.
  • Dokumentation för de eventuella andra meriter.
  • Betygsintyg eller motsvarande i original eller vidimerad kopia som redogör för tagna kurser, beskriver betygssystemet, betygsgränser.
  • Intyg, brev från det utländska universitetet eller dokumentation som anger studietakten (tex hel- eller halvfart, kredits, ETCS, units, mm).

Lämna ansökan till studievägledaren i god tid. En ansökan om behörighetsbedömning tar normalt sett 2 - 5 veckor att handlägga från och med den tidpunkt du har lämnat in en fullständig ansökan till institutionen. Denna bedömning behövs oftast för att söka till rätt kurs vid Stockholms universitet. Vi rekommenderar dig att lämna in ansökan så pass tidigt att beslutet kan vara klart innan den sista anmälningsdagen för kurser och linjer har gått ut.

Behörighetsbedömning ger ingen automatisk plats på kurs/kursmoment. Du måste själv söka och komma in på grundval av sina tidigare meriter.

Behörighetsbedömning ger inget automatiskt beslut om tillgodoräkning. När du blir en aktiv student vid stockholms universitet kan du lämna in en formell ansökan om tillgodoräknande.

Läs mer om reglerna som tillämpas vid behörighetsbedömningar