Ansökan om behörighetsprovning av nationalekonomiska kurser tagna vid ett annat universitet kan göras av alla studenter, registrerade på en kurs vid Stockholms universitet eller ej.

Följande dokumentation krävs för att institutionen ska kunna fatta beslut i frågan:

  • Skriftlig ansökan. Blanketten finns hos studievägledaren.
  • Kursbeskrivning och kurslitteratur för den kurs som åberopas för behörighetsbedömning.
  • Dokumentation för de eventuella andra meriter som åberopas för behörighetsbedömning.
  • Betygsintyg eller motsvarande i original eller vidimerad kopia som redogör för tagna kurser, beskriver betygssystemet, betygsgränser.
  • Intyg, brev från det utländska universitetet eller dokumentation som anger studietakten (tex hel- eller halvfart, kredits, ETCS, units, mm).

Ansökan skall lämnas till studievägledaren i god tid. En ansökan om behörighetsbedömning tar normalt sett 2 - 5 veckor att handlägga från och med den tidpunkt en fullständig ansökan har inlämnats till institutionen. Observera att denna bedömning oftast behövs för att söka till rätt kurs vid Stockholms universitet. Det rekommenderas att lämna in ansökan så pass tidigt att beslutet kan vara klart innan den sista anmälningsdagen för kurser och linjer har gått ut.

Behörighetsbedömning ger ingen automatisk plats på kurs/kursmoment. Studenten måste själv söka och komma in på grundval av sina tidigare meriter.

Behörighetsbedömning ger inget automatiskt beslut om tillgodoräkning. När studenten blir en aktiv student vid stockholms universitet kan en formell ansökan om tillgodoräknande lämnas in.

Läs mer om reglerna som tillämpas vid behörighetsbedömningar