Studievägledaren är kontaktperson vid institutionen för studenter med funktionshinder och kan ge information om vilka stödåtgärder som kan erbjudas.

I samtal med studenten försöker studievägledaren att anpassa studiesituationen efter studentens särskilda behov och institutionens möjligheter att tillgodose dessa.

De fyra vanliga funktionshinderna är hörselskador, synskador, läs- och skrivsvårigheter och rörelsehinder.

Studenter som vill ha stöd skall dokumentera sitt funktionshinder genom intyg från Studentavdelningens Service till studenter med funktionsnedsättning.

För studenter som redan har dokumenterat sina funktionshinder och har kontakt med Service till studenter med funktionsnedsättning är det viktigt att institutionen kontaktas i god tid för att åtgärderna skall kunna genomföras. Studenten rekommenderas att kontakta studievägledaren vid institutionen så fort studenten vet att hon/han har blivit antagen till en kurs i nationalekonomi.