• OBS! Från och med höstterminen 2018 måste du anmäla dig i tid för att få skriva tentamen.Studenter på samtliga kurser ska anmäla sig till tentamen och duggor via https://www.student.ladok.se
 • Anmälningsperioden till en skriftlig examination är i normalfallet en månad före till och med 10 dagar före examinationsdatum. Exempel på undantag är t.ex. inför storhelger. Vad som gäller för ett speciellt examinationstillfälle framgår av anmälningstillfället på https://www.student.ladok.se. Efter sista anmälningsdatum tas inga fler anmälningar emot.
 • För att kunna anmäla sig till tentamen måste man vara registrerad eller ha varit registrerad en tidigare termin på den kurs där tentamen går innevarande termin, samt ha aktiverat sitt studentkonto. 
 • Endast behöriga studenter kan vara registrerade. Information för aktivering av studentkonto finns på följande länk: http://www.su.se/utbildning/studentservice/it-f%C3%B6r-studenter.
 • Omregistrerade studenter: Studenter som har läst tidigare terminer kan behöva omregistrera sig för att kunna anmäla sig till tentamen. Omregistrering sker hos kursadministratören för den nivå det gäller.
  Här finns information angående omregistrering
 • Studenter som inte kan anmäla sig via studentportalen måste kontakta tentamensadministratören senast två veckor före tentamensdatum.
   
 • Information till Studenter med behov av särskilt pedagogiskt stöd
  Här finns information som vänder sig till studenter vid Nationalekonomiska institutionen som har lämnat in intyg om rekommendation om anpassning i studiesituationen.