Betyg

Betyg från duggor och tentor anslås på minastudier.su.se. De meddelas senast 15 vardagar efter examinationen alternativt två veckor före omexamination. Examinationer med godkänt betyg i Ladok får inte skrivas om.

Slutbetyg på kurs inom Nationalekonomi I ges när du har godkänt betyg på Dugga 1, Dugga 2 och tentamen. Slutbetyget på kursen blir då samma som betyget på tentamen.

Utlämning av duggor och tentor

  • Duggor och tentor kan hämtas efter att betyget har anslagits.
  • Har du inte hämtat ut din tenta så slängs den efter två år.

Begäran om omprövning/rättelse av betyg

  • Om du vill begära omprövning/rättelse av betygsbeslut, se till att få en kopia av tentan och fyll i blanketten "begäran om omprövning/rättelse av betyg".
  • Examinators betygsbeslut kan ej överklagas.
  • Lämna in begäran om omprövning så snart som möjligt.

Tentamensgenomgång

För vissa kurser anordnas tentamensgenomgång efter första tentamenstillfället. Tid och plats framgår av tentamensschemat.

Vid tentamensgenomgången går examinatorn och rättande lärare igenom hur svaren på frågorna bedömts och vad som krävs för respektive betyg.