OBS! Från och med höstterminen 2018 måste du anmäla dig i tid för att få skriva tentamen. Anmälan till tentamen görs via https://www.student.ladok.se.

 

Kursadministratörer

Nationalekonomi I heltid/dagkurs: Karin Blomqvist. Mottagning: mån-tor 12.30-13.30, rum A489, tel. 08- 16 21 37, e-post: karin.blomqvist@ne.su.se

Nationalekonomi I deltid/kvällskurs: Erika Höghede. Rum A485, e-post: erika.hoghede@ne.su.se

Examinationsanmälan

Regler för skriftlig examination

Övriga Examinationsregler


Examinationsschema

Notera att schemat kan komma att ändras under terminens gång. Vissa scheman är i pdf-format. Ladda ner Acrobat Reader från www.adobe.com.

Höstterminen 2018

Vårterminen 2018

Placering vid tentamina/duggor

Placering anslås senast två dagar före tentamen/dugga.

Salsplacering Mikroteori med tillämpningar Dugga 1, 180920

 

Exempel på dugga- och tentamensfrågor

Ett tentamensarkiv finns på mondosajten tentamensexempel. P.g.a. att sajten skapades höstterminen 2010, är det under HT2010 som sajten syns på fliken Mina aktiva sajter.

Om du har tillgång till någon av denna termins kurssajter i mondo, har du med största säkerhet även access till sajten tentamensexempel.

Om du inte ser sajten som egen flik, hittar du tips här på hur du kan hitta sajten.