OBS! För att få skriva tentamen måste du anmäla dig i tid. Anmälan till tentamen görs via https://www.student.ladok.se. Som oanmäld kan du alltså inte skriva tentamen, varför det är viktigt att du kontrollerar att din anmälan har blivit registrerad i Ladok.

Examinationsanmälan

Regler för skriftlig examination

Övriga Examinationsregler


Examinationsschema

Notera att schemat kan komma att ändras under terminens gång. Vissa scheman är i pdf-format. Ladda ner Acrobat Reader från www.adobe.com.

Vårterminen 2019

Höstterminen 2019

 

Placering vid tentamina/duggor

 

Placering anslås senast två dagar före tentamen/dugga.

 

Salsplacering Makroteori med tillämpningar Omtentamen & Duggor 190816

 

 

Exempel på dugga- och tentamensfrågor

Ett tentamensarkiv finns på mondosajten tentamensexempel. P.g.a. att sajten skapades höstterminen 2010, är det under HT2010 som sajten syns på fliken Mina aktiva sajter.

Om du har tillgång till någon av denna termins kurssajter i mondo, har du med största säkerhet även access till sajten tentamensexempel.

Om du inte ser sajten som egen flik, hittar du tips här på hur du kan hitta sajten.