OBS! Från och med höstterminen 2018 måste du anmäla dig i tid för att få skriva tentamen. Anmälan till tentamen görs via https://www.student.ladok.se.

 

Examinationsanmälan

 

Regler för skriftlig examination

Övriga Examinationsregler


Examinationsschema

Notera att schemat kan komma att ändras under terminens gång. Vissa scheman är i pdf-format. Ladda ner Acrobat Reader från www.adobe.com.

Vårterminen 2019

Höstterminen 2018

 

Placering vid tentamina/duggor

 

Placering anslås senast två dagar före tentamen/dugga.

Salsplacering Mikroteori med tillämpningar Dugga 1, 190207

Salsplacering Mikroteori med tillämpningar Tenta & Duggor, 190323

Salsplacering Makroteori med tillämpningar Dugga 1, 190412

 

Exempel på dugga- och tentamensfrågor

Ett tentamensarkiv finns på mondosajten tentamensexempel. P.g.a. att sajten skapades höstterminen 2010, är det under HT2010 som sajten syns på fliken Mina aktiva sajter.

Om du har tillgång till någon av denna termins kurssajter i mondo, har du med största säkerhet även access till sajten tentamensexempel.

Om du inte ser sajten som egen flik, hittar du tips här på hur du kan hitta sajten.