Mikroteori med tillämpningar 15 hp (EC1111)
Dugga 1 Fre 16-sep  9-11 Examinator: Sten Nyberg
Dugga 2 Tis 4-okt  9-11  
Tentamen Sön 30-okt  9-14  
Omtentamen  Tor 1-dec  9-14  
         
 Makroteori med tillämpningar 15 hp (EC1211)
Dugga 1 Ons 16-nov  9-11 Examinator: Harry Flam
Dugga 2 Ons 30-nov  9-11  
Tentamen Sön 8-jan  9-14  
Omtentamen Sön 12-feb  9-14  
         
Makroteori 7,5 hp (EC1213)    
Dugga Ons 16-nov  9-11 Examinator: Harry Flam
Tentamen Ti 29-nov 9-14  
Omtentamen  Sön 12-feb  9-14  
Ingår endast i Kandidatprogram i matematik och ekonomi, samt i Matematik-
ekonomilinjen och Samhällsplanerarlinjen (gamla linjer)
         
Matematiska metoder 7,5 hp (EC1802)  
Tentamen Ons 11-jan 9-14 Examinator: Shoyeb Waliullah
Omtentamen Sön 19-feb 9-14  
Ingår endast i Kandidatprogram i matematik och ekonomi samt i Matematik-ekonomilinjen
         
OBS! Sista anmälningsdag är 10 dagar före tentamenstillfället.
Anmälan sker via http://www.mitt.su.se