På Stockholms Universitet används lokalbokningssystemet TimeEdit. Till detta finns en webbvisning där studenter och personal kan ta fram egna personliga scheman grundat på de bokningar som gjorts.

Länk till TimeEdit webbvisning

Så här kan du använda TimeEdit Webbvisning:

Om du på länken ovan har klickat dig vidare till Sök schema och sen Schema kommer det att se ut så här:

Börja med att ange tidsintervall genom att klicka på Nu för att ange startdatum och ändra sedan slutdatum om det behövs (Om du försöker ändra datum i ett senare skede rensas den information du hunnit ange).

Välj vilket begrepp du vill söka på (t.ex. kurs som bilden visar eller studentgrupp) och klicka på sök. När träffen visas under Sökresultat, klickar du på den för att få sökresultatet att flytta till kolumnen till höger. Det går att lägga till fler sökbegrepp under Mina Val (t.ex. EC1111 och EC1211 för att få schemat för hela terminen på Nationalekonomi I).

Under rubriken Mina Val kan man ta bort ett sökbegrepp genom att klicka på X bredvid kursen eller på Rensa allt i kolumnrubriken. Under rubriken Historik går det att välja en tidigare sökning. Klicka på Visa schema när du har gjort dina val.

När schemat visas kan du göra ytterligare val:

Längst ner, under schemat, finns lite fler tips och möjligheter och uppe i fönstrets högra sida finns ytterligare fyra val: Prenumerera, Ladda ner, Filter och Anpassa.

Prenumerera

Genom att klicka på den här funktionen öppnas en meny med prenumerationslänk. Genom att klistra in länken i sin kalender (t.ex. Googlekalender) kommer man fortsättningsvis att få information om ev. schemaändringar. Observera att personliga inställningar i din kalender hos Google, Hotmail m.fl. kan orsaka tidsförskjutningar avseende tidszon, sommartid etc. Du är själv ansvarig för att kontrollera att tiderna i din kalender stämmer med informationen på hemsidan. För info om hur du klistrar in länken, se instruktioner i tjänsten (t.ex. Google eller Hotmail)