Information om hur du aktiverar ditt universitetskonto hittar du på: Hur du får tillgång till ett universitetskonto


Tjänster via studentkontot

E-post
Alla studenter vid Stockholms universitet får en e-postaddress kopplad till sitt universitetskonto (användarnamn@student.su.se). Denna e-postadress kommer man åt via studentportalen Mitt universitet (se nedan). Studentepostadresserna är automatiskt kopplade till sändlistor som omfattar alla studenter som är registrerade på en kurs. Nationalekonomiska institutionen använder dessa sändlistor för att förmedla information om kurserna. Vill du av något skäl inte använda studentepostadressen kan du eftersända all e-post annat e-postkonto.

Mitt universitet
Mitt universitet (www.mitt.su.se) är en studentportal där du som student bl a kan:

  • Anmäla dig till tentor. All tentamensanmälan till institutionens tentamina sker via portalen. För mer information, se tentamensinformationen.
  • Läsa e-post.
  • Se betyg på kurser och prov.
  • Skapa och skriva ut studieintyg.
  • Lagra dokument i din hemkatalog.

Mondo
Mondo (mondo.su.se) är en lär- och sammarbetsplatform som används av många av föreläsarna på Nationalekonomiska insitutionen för att presentera kursmaterial, såsom t ex föreläsningsanteckningar, inlämningsuppgifter, läslistor, kursplaner etc.

Universitetskortet
Kopplat till ditt universitetskonto finns universitetskortet, ett kort som du använder för att låna böcker i biblioteket, samt för att skriva ut, kopiera och scanna. Du kan hämta universitetskortet från IT-helpdesk, längst in till höger i datorsalen i Lantis. Här hittar du mer information om universitetskortet.

E-resurser
Universitetskontot ger studenter åtkomst till universitetsbibliotekets databaser, e-tidskrifter, e-böcker etc. För mer information om e-resurser, se: www.sub.su.se.

Studentdatorer och utskrifter
Med universitetskontot kan du logga in på de studentdatorer som finns på Campus Frescati. För mer information om var datorsalarna finns, se: Datorsalar campus Frescati. För mer information om utskrifter, se: Utskrifter och kopiering

IT-help desk

Kontaktuppgifter och öppettider för helpdesk.