Behörighetskrav

  • Du ska vara inskriven student på Stockholms universitet vid ansökningstillfället.
  • Du får inte tidigare ha fått en utbytesplats inom Erasmus. Vid urvalet prioriteras studenter som inte redan har varit på ett studentutbyte via de centrala bilaterala studentutbytena eller via Nordplus/Nordlys.
  • Du ska ha minst 60 högskolepoäng vid universitet eller högskola vid ansökningstillfället.
  • Du ska ha minst 30 högskolepoäng i nationalekonomi vid ansökningstillfället, betygen på dessa får inte understiga D.
  • Vg notera att vissa partneruniversitet kan ha ytterligare förkunskapskrav till de listade ovan.
  • Vid antagningen tas även hänsyn till kvalitet och kvantitet på tidigare högskolestudier, speciellt i nationalekonomi och angränsande ämnen.
  • Du ska i din examen vid Stockholms universitet kunna tillgodoräkna dig de kurser du ämnar läsa utomlands
  • Du ska ha goda kunskaper i det språk som studierna ska bedrivas på. Med ansökan ska du dessutom lämna in en skriftlig motivering på en A4-sida på engelska varför du vill läsa utomlands.