Ladda ner och spara nedanstående blanketter. Fyll i elektroniskt.

Intyg om studieperiodens omfattning. Ska skrivas under av värduniversitetet och lämnas till SU efter hemkomsten

 

Länkresurser:

Information och ansökan om erasmusstipendium

Försäkringsinformation till student (40 Kb)

CSNs ansökningsblankett och intyg finns på CSN:s hemsida