Ansökan

Ansökan till utbytesplatserna vid institutionen görs två gånger per år, i februari/mars inför studier under höstterminen och i september/oktober inför studier under vårterminen.

Ansökan till Glasgow university görs dock endast i mars inför studier under nästkommande två terminer.

Utbytesplatserna är på en termin (undantaget är Glasgow university där platsen är på två terminer). Möjlighet kan finnas att förlänga utbytesstudierna med en termin. Kravet är då att man åker på höstterminen och förlänger studierna under vårterminen. En ny ansökan måste då lämnas in under höstterminen och man kan endast förlänga utbytet om det finns lediga platser över.

Ansökan till utbytesstudier ht 2016 ska vara inlämnad torsdag 1 mars.

Så här gör du:

Ansökan görs på Erasmusansökan vt16 (325 Kb) som ifylls elektroniskt, skrivs ut och lämnas till institutionen. Dubbelklicka på de grå fälten, välj från flervalsmenyn.

Bifogas ansökan:
  • Foto – kan vara inskannad bild, eller fästad på det utskrivna pappret.
  • Motivering skriven på engelska till varför du vill åka på studentutbyte (en maskinskriven A4-sida).
  • Studiemeritförteckning (Ladok-utdrag) från Stockholms universitet / annat universitet eller högskola.
Du kan lämna eller e-posta din ansökan direkt till studievägledare Mårten Larsson, rum A 483 eller posta den till:
 
Nationalekonomiska institutionen
Att: Mårten Larsson
Stockholms universitet
106 91 Stockholm
 
För frågor om tillgodoräknanden, val av kurser, samt skrivande av Learning Agreement - kontakta Studievägledaren:
 
Mårten Larsson
Mottagning: mån – tors 12.30–13.30
Obs! fr o m 24/9 på plan 4, rum A 483
 
Mer information om utbytesstudier hittar du på vår hemsida: www.ne.su.se