När du blivit antagen som utbytesstudent skriver du tillsammans med ansvarig studievägledare vid institutionen ett Learning Agreement. Learning agreement for studies (296 Kb) .

Ett Learning Agreement är ett kontrakt mellan dig och Nationalekonomiska institutionen som preciserar vilka kurser som du ska läsa vid värduniversitetet och som du sedan kan tillgodoräkna dig vid hemkomst.


Ändring av Learning Agreement

Följande kan hända: Vid kursstart visar det sig att en eller flera av dina kurser har ställts in, kolliderar, är för svåra, är på fel nivå eller att du hittar en annan kurs som du är intresserad av.

Om du vill revidera ditt Learning Agreement måste du fylla i förändringarna och skicka detta till ansvarig studievägledare via e-post.