Om du känner att du behöver förbättra eller fräscha upp dina kunskaper i undervisningsspråket vid det värduniversitet som du är intresserad av, så kan ett sätt att göra detta vara att läsa en termin språk vid Stockholms universitet innan du söker ett utbyte.

Vid humanistiska fakulteten erbjuds utbildning inom alla språk inom vårt Erasmus-utbytesprogram. Se nedanstående länkar för kursutbud och förkunskapskrav. Vissa institutioner erbjuder också sommarkurser.

EILC - Erasmus Intensive Language Course

Studenter antagna still utbytesstudier inom Erasmus kan också ansöka till Erasmus intensive language courses (EILC), intensivkurser i mindre utbredda språk i direkt anknytning till sitt utbyte. För mer information, kontakta Lisa RannikkoSektionen för internationell mobilitet.