Observera att eventuella ändringar av datum och tid inte kommer att synas här. De syns endast i de scheman som finns på kurshemsidan samt scheman ni själva genererar via Time Edit Webbvisning.

 

 

Veckodag
Datum
Tid kl
Lokal
Föreläsningsdisposition
måndag
2012-09-03
10-12
 
 
13-16
Aula Magna (vänster)
 
 
Aula Magna (vänster)
Introduktionsföreläsning (Hela 30-poängs-kursen)
Hålls av Studierektor.
 
Grundläggande begrepp, alternativkostnad, matematikrepetition. Kapitel 1-2 inkl. appendix i Krugman och Wells (K&W)
 
torsdag
2012-09-06
9-12
Aula Magna (vänster)
Utbud och efterfrågan: Kapitel 3-4 i K&W
 
fredag
2012-09-07
9-12
Aula Magna (vänster)
Konsumentteori, rationella konsumenter och preferenser:
Kapitel 9-10 i K&W
 
måndag
2012-09-10
9-12
Aula Magna (vänster)
Producentteori: Kapitel 11-12 i K&W
 
torsdag
2012-09-13
13-16
Aula Magna (höger)
Marknad, välfärd, regleringar, elasticitet Kapitel 4-6 i K&W
 
fredag
2012-09-14
13-16
Aula Magna (höger)
Skatter, handel: Kapitel 7-8 i K&W
 
fredag
2012-09-21
9-12
Aula Magna (vänster)
Monopol, oligopol: Kapitel 13-14 i K&W
 
måndag
2012-09-24
9-12
Aula Magna (vänster)
Oligopol, monopolistisk konkurrens: Kapitel 14-15 i K&W
 
torsdag
2012-09-27
9-12
Aula Sveaplan (S13)
Externaliteter, kollektiva varor: Kapitel 16-17 i K&W
 
tisdag
2012-10-02
9-12
Aula Magna (vänster)
Inkomstfördelning, faktormarknader kap 18-19  inkl appendix i K&W
 
fredag
2012-10-05
9-12
Aula Sveaplan (S13)
Osäkerhet: Kapitel 20 i K&W + stencil
 
onsdag
2012-10-10
9-11
Aula Magna (vänster)
Fördjupningsföreläsning : Docent Mattias Ganslandt, CELEC - Konkurrensekonomi
 
måndag
2012-10-15
9-11
Aula Magna (vänster)
Fördjupningsföreläsare: Docent Pehr-Johan Norbäck, IFN - Internationell handel och investeringar
 
torsdag
2012-10-18
9-11
Aula Magna (vänster)
Fördjupningsföreläsare: Docent Tore Söderqvist, Enveco - Miljöekonomi
 
onsdag
2012-10-31
9-11
Aula Magna (vänster)
Repetition och tentamensförberedelse
 
 

Tentamensgenomgång:                                                                                                                                 
Torsdag
2012-11-29
Kl. 13
Hörsal 2 Hus A (A2)
Tentamensgenomgång efter tentamen 1.