Föreläsare och Examinator:
Sten Nyberg, Professor, rum A729, e-post: sn@ne.su.se

Samordnare:
Lars Vahtrik. Mottagning: eö, rum A726, tel. 08- 16 34 46,
e-post: lv@ne.su.se

Kursadministratör:
Karin Blomqvist. Mottagning: mån - tor 12.30-13.30,
rum A714, tel. 08- 16 21 37, e-post: karin.blomqvist@ne.su.se

Gruppövnings- och seminarielärare:

Grupp
Lärare
Rum/Telefon
e-postadress
 
 
1, 2
 
Lars Vahtrik
 
 
A726
16 34 46
 
 

lv@ne.su.se  

 
3,4
 
Anders Fjellström
 
 
A260,
16 46 88


anders.fjellstrom@ne.su.se
 
5, 6
 
Ernesto Jiménez
 

A257,
16 46 89


ernesto.jimenez@ne.su.se

 
7, 8
 
David Åkerlund
 
 
A254,
16 46 83
 
 
9, 10
 
Gustav Rosquist
 
 
 A257,
16 46 89
 
 
11, 12
 
Karin Ewelönn
(t.om. 18/9)
 
Fatima Nekshbandi
(f.om. 26/9)
 
 
A260,
16 46 92 
 
 
A254
16 46 83
 
 
 
 
 
13, 14

Axel Arvidsson
 

A254,
16 46 83
 
 
15, 16
 
Elisabet Olme

  A263,
16 46 88
 

elisabet.olme@ne.su.se
 

17, 18

Lars Vahtrik

A726
16 34 46
 

lv@ne.su.se  


Mottagningstider publiceras på kurssajten i mondo.