Föreläsare och Examinator:
Harry Flam. Mottagning: eö, rum A845, tel. 08- 16 30 67,
e-post: harry.flam@iies.su.se

Samordnare:
Peter Langenius. Mottagning: eö, rum A718, tel. 08- 16 21 35,
e-post: lan@ne.su.se

Kursadministratör:
Karin Blomqvist. Mottagning: mån - tor 12.30-13.30,
rum A714, tel. 08- 16 21 37, e-post: karin.blomqvist@ne.su.se

Gruppövnings- och seminarielärare:

Grupp
 
Lärare
 
Rum/Telefon
 
e-postadress
 
1, 2
 
Helene Birenstam
A254
16 46 83
 
helene.birenstam@ne.su.se
 
3,4
 
Fatima Nekshbandi
A260
16 46 92
 
fatima.nekshbandi@ne.su.se
5, 6
 
Ernesto Jiménez
A257,
16 46 89
ernesto.jimenez@ne.su.se
7, 8
 
David Åkerlund
A254,
16 46 83
 
david.akerlund@ne.su.se
 
9, 10
 
Dany Kessel
A260,
16 46 92
 
dany.kessel@ne.su.se
 
11, 12
 
Niklas Blomqvist
A260,
16 46 88
 
 niklas.blomqvist@ne.su.se
 
13, 14
 
Axel Arvidsson
(t.om. 26/11)
 
Gustav Rosquist
(f.om. 3/12)
 
A254,
16 46 83
 
 
A257
16 46 89
axel.arvidsson@ne.su.se
 
 
 
gustav.rosquist@ne.su.se
 
 
15, 16
 
 
Elisabet Olme
 
 
A263,
16 46 88

elisabet.olme@ne.su.se
 
17, 18
 
Matilda Kilström
 
A263,
16 4688
 
matilda.kilstrom@ne.su.se. 
 
 
20
 
Dany Kessel
 
A260,
16 46 92
 
 
dany.kessel@ne.su.se


Mottagningstider publiceras på kurssajten i mondo.