Föreläsare och Examinator:

Sten Nyberg. Mottagning: eö, rum A729, tel. 08- 16 33 05,
e-post: sn@ne.su.se

Samordnare:

Lars Vahtrik. Mottagning: eö, rum A726, tel. 08- 16 34 46,
e-post: lv@ne.su.se

Kursadministratör:

Karin Blomqvist. Mottagning: mån - tor 12.30-14.30,
rum A714, tel. 08- 16 21 37, e-post: karin.blomqvist@ne.su.se

Gruppövnings- och seminarielärare:

Mottagningstider - kommer inom kort

Grupp
Lärare
Rum/Telefon
e-postadress
1, 2
Lars Vahtrik
A726, 16 34 46
3,4
Fatima Nekshbandi
A260, 16 46 92
5, 6
Ernesto Jiménez
A257, 16 46 89
7, 8
David Åkerlund
A254, 16 46 83
9, 10
Carl Högfeldt
A254, 16 46 83
A, B
Furat Albedj
A263, 16 46 88
C, D
Hans Westerberg
A257, 16 46 89
E, F
Manuel Fischer
A263, 16 46 88
G
Lars Vahtrik
A726, 16 34 46
I, J
Peter Karlström
A257, 16 46 89