Blanchard, O., Giavazzi, F., och Amighini, A., Macroeconomics a European Perspective, Financial Times/ Prentice Hall, senaste upplagan. OBS! Det är den europeiska upplagan som används!