Föreläsningsschema

- Kontakt- & mottagningsuppgifter

Veckodag
Datum
Tid kl
Lokal
Föreläsningsdisposition
måndag
2011-10-31
9-12
Aula Magna (vänster)
Introduktion Blanchard: Kap 1-4.
 
 
tisdag
2011-11-01
9-12
Aula Magna (vänster)
Hur bestäms produktion, sysselsättning och ränta på kort sikt? Blanchard: Kap 5.
 
fredag
2011-11-04
9-12
Aula Magna (vänster)
IS-LM-modellen, Blanchard: Kap 6.
 
måndag
2011-11-07
9-12
Aula Magna (vänster)
Arbetslöshet och löner på medellång sikt
Blanchard: Kap 7.
 
torsdag
2011-11-10
9-12
Aula Magna (vänster)
Hur bestäms produktion, sysselsättning och prisnivå på
medellång sikt? AS-AD-modellen . Blanchard: Kap 8.
 
fredag
2011-11-11
8-11
Obs tiden!
Aula Magna
(hela aulan)
Blanchard: Kap 9-10.
 
torsdag
2011-11-17
9-12
Aula Magna (vänster)
Blanchard: Kap 11-13.
 
tisdag
2011-11-22
9-12
Aula Magna (vänster)
Blanchard: Kap 14, 16-17.
 
onsdag
2011-11-23
9-12
Aula Magna (vänster)
Blanchard: Kap 18-19.
 
torsdag
2011-11-24
9-12
Aula Magna (vänster)
Blanchard: Kap 20-21.
 
fredag
2011-12-02
9-11
Aula Magna (vänster)
Fördjupningsföreläsning
Gästföreläsare: vice riksbankschef Lars E.O. Svensson
 
måndag
2011-12-05
13-15
HÖRSAL SVEAPLAN*)
Obs ändrad tid och plats!
Fördjupningsföreläsning
Gästföreläsare: Gabriel Urwitz, ordförande i riskkapitalbolaget Segulah och ordförande i ingenjörsvetenskapsakademin
 
måndag
2011-12-12
9-11
Aula Magna (vänster)
Fördjupningsföreläsning
Gästföreläsare: Mårten Bjellerup, prognoschef på Finansdepartementet, som föreläser om "Ekonomiska prognoser i praktiken".
 
torsdag
2011-12-22
9-11
Aula Magna (vänster)
Repetition
 

 

 *) Hörsal Sveaplan finns i ruta 9C I kartan på följande länk:
http://www.su.se/polopoly_fs/1.7948.1291624122!/stockholm_university_frescati.pdf

 
Observera att föreläsningsdispositionen är ungefärlig. Information om vad nästa föreläsning ska handla om ges vartefter.

 

Duggor och Tentamen: Se hemsidan www.ne.su.se, för info. Anmälan till tentamen skall göras senast 10 dagar före tentamensdagen. Anmälan görs via Internet på ”Mina Studier”, https://minastudier.su.se/

Tentamensgenomgång:

 
Tis
2012-01-31
Kl. 14:00
Hörsal 2 Hus A (A2)
Tentamensgenomgång efter tentamen 1.