• Blanchard, O., Giavazzi, F., och Amighini, A., Macroeconomics a European Perspective, Financial Times/ Prentice Hall, senaste upplagan. ISBN-nummer 9780273763116  OBS! Det är den europeiska upplagan som används!

  • Persson, M. och Skult, E., Tillämpad makroekonomi, SNS förlag, senaste upplagan. ISBN-nummer 9789186203382

  • Siven, C.-H., Kompendium i doktrinhistoria - en översikt av nationalekonomins utveckling (221 Kb) , Nationalekonomiska institutionen.
  • Artiklar till seminarieuppgifterna. Se seminariehäftet.
  • För studenter som läser inom ramen för Lärarprogrammet och Kombinationsprogrammet tillkommer en bok. Se schemat