Föreläsningsschema

- Kontakt- & mottagningsuppgifter

 

Veckodag
Datum
Tid kl
Lokal
Föreläsningsdisposition
måndag
2011-08-29
10-12
 
 
 
13-16
Aula Magna (vänster)
 
 Aula Magna (vänster)
Introduktionsföreläsning (Hela 30-poängs-kursen)
Hålls av Studierektor.
 
Grundläggande begrepp, alternativkostnad, matematikrepetition. Kapitel 1-2 inkl. appendix i Krugman och Wells (K&W)
 
torsdag
2011-09-01
9-12
Aula Magna (vänster)
Utbud och efterfrågan: Kapitel 3-4 i K&W
 
tisdag
2011-09-06
9-12
Aula Magna (vänster)
Konsumentteori, rationella konsumenter och preferenser:
Kapitel 9-11 i K&W
 
onsdag
2011-09-07
9-12
Aula Magna (vänster)
Producentteori: Kapitel 12-13 i K&W
 
måndag
2011-09-12
9-12
Aula Magna (vänster)
Marknad, välfärd, regleringar, elasticitet Kapitel 4-6 i K&W
 
tisdag
2011-09-13
9-12
Aula Magna (vänster)
Skatter, handel: Kapitel 7-8 i K&W
 
måndag
2011-09-19
9-12
Aula Magna (vänster)
Monopol, oligopol: Kapitel 14-15 i K&W
 
tisdag
2011-09-20
9-12
Aula Magna (vänster)
Oligopol, monopolistisk konkurrens: Kapitel 15-16 i K&W
 
fredag
2011-09-23
9-12
Aula Magna (vänster)
Externaliteter, kollektiva varor: Kapitel 17-18 i K&W
 
måndag
2011-09-26
9-12
Aula Magna (vänster)
Inkomstfördelning, faktormarknader kap 19-20  inkl appendix i K&W
 
torsdag
2011-09-29
9-12
Aula Magna (vänster)
Osäkerhet: Kapitel 21 i K&W + stencil
 
onsdag
2011-10-05
9-11
Aula Magna (vänster)
Fördjupningsföreläsare: Martin Mandorff, Konkurrensverket - Konkurrensekonomi
 
måndag
2011-10-10
9-11
Aula Magna (vänster)
Fördjupningsföreläsare: Tore Söderqvist, Enveco. - Miljöekonomi
 
torsdag
2011-10-13
9-11
Aula Magna (vänster)
Fördjupningsföreläsare: Pehr-Johan Norbäck, IFN - Internationell handel och investeringar
 
måndag
2011-10-24
9-11
Aula Magna (vänster)
Repetition och tentamensförberedelse
 

 

Duggor och Tentamen: Se hemsidan www.ne.su.se, för info. Anmälan till tentamen skall göras senast 10 dagar före tentamensdagen. Anmälan görs via Internet på ”Mina Studier”, https://minastudier.su.se/

Tentamensgenomgång:

Ti
 
2011-11-22
Kl. 15
Hörsal 2, Hus A (A2)
Tentamensgenomgång efter tentamen 1. Observera att dag och tid har ändrats!